Voor wie is het?

Wil je je medewerkers beter laten samenwerken en effectiever met elkaar laten communiceren? Zou je team heel wat resultaatgerichter kunnen functioneren? Of je team nu goed functioneert of niet: voor jou als manager of leidinggevende is het van grote waarde inzicht te hebben in de teamperformance. De ACT®-Team meting kan je snel inzicht geven in de dynamiek binnen je team, de verschillende profielen en aanwezige competenties. Maakt iedereen gebruik van zijn natuurlijke competenties en zit elk teamlid ook op de juiste plaats? Komen er zaken aan het licht, die verdieping behoeven, dan kan dat worden vormgegeven in een driedaagse interventie met informatie uit de ACT®Teammeting.

HBM/ACT: methodiek

Een ACT®Teammeting start altijd met een individuele ACT® meting voor ieder individueel teamlid, inclusief persoonlijke terugkoppeling. Daarna worden de verschillende profielen naast elkaar gelegd, in relatie tot de doelstellingen, visie en missie van de organisatie. Zo kun je ontdekken waar een ieder door gedreven wordt, waar bepaald gedrag vandaan komt. Vervolgens komt iedereen bij één dag bij elkaar, waarbij het creëren van mildheid en begrip voor elkaars gedrag ontstaat. Met de inzichten en resultaten van deze dag wordt er samen met het team en de manager besproken of er interesse is in verdieping met als uitgangspunt een concrete vraag vanuit het team en/of de organisatie.

Wat kun je met een ACT®Teammeting bereiken:

  • Inzicht in de verschillende competenties van de individuele teamleden
  • Slagkracht door de juiste competenties in het team te verankeren
  • Meer inzicht in en begrip voor elkaar en elkaars manier van denken en handelen.
  • De ACT®Teammeting en het werken met de Circle of Change tijdens de teamdagen werpt licht op aspecten die eerst verborgen waren.
  • Een optimaal presterend team met gelukkigere medewerkers

ACT®
Teamcoaching

Bram de Jonge,
algemeen directeur ZLM:

“Door de juiste vragen te stellen, met onze competenties als basis, heeft ze ons succesfactoren en valkuilen leren herkennen.”

ACT®
Teamcoaching

Jantine van der Ploeg,
opleidingscoördinator UWV:

“Anniek is een sterke coach die de confrontatie niet uit de weg gaat om jou verder te helpen. Jouw ontwikkeling is haar drive.”

ACT®
Teamcoaching

Fons Verbunt,
eigenaar/directeur BF Global Logisitics:

“We hebben nu een structuur waarbij iedereen zijn waarde toevoegt, complementair is en eigenaarschap neemt voor eigen werk.”

Teambuilding met de ontwikkelcocktail

De Ontwikkelcocktail is een teambuilding activiteit, bedoeld voor ieder team dat (nog) effectiever en efficiënter wil (samen)werken met (nog) meer plezier. Het is een unieke cocktail die bestaat uit twee basisbestanddelen gebaseerd op kwaliteiten:

  • Het Imagospel: een spel waarbij iedere deelnemer op een laagdrempelige, positieve wijze antwoord krijgt op een vraag over zichzelf. Hoe bijzonder ben jij door de ogen van de ander?
  • De ACT®-meting geeft iedere deelnemer inzicht in competenties die van nature bij hem/haar horen, waar het  ontwikkelpotentieel ligt,welke competenties kunnen vervormen onder stress en welke je terecht onbenut laat. HBM/ACT vormt de filosofie en de tool waaruit én waarmee gecoacht wordt.

De hoeveelheid ingrediënten bepaal je zelf. Hierdoor heeft ieder team de mogelijkheid zijn unieke ontwikkelcocktail te maken. De ingrediënten vanuit Het Imagospel zijn ‘Eerste Indruk’, een spel gericht op bewustwording van de eerste indruk en ‘Innerlijke Kracht’, dat als doel heeft je te inspireren om aan de slag te gaan met verandering - om uiteindelijk succes te ervaren in het leven en je zelfverzekerd, energiek en voldaan te voelen. Kortom: je imago en je presentatie worden beide versterkt.

De ingrediënten vanuit HBM/ACT zijn de HBM en Individuele Act®-meting met de Circle of Change en de Act® Teammeting, uiteraard met toelichting en rapportage. Overige ingrediënten zijn een gezonde dosis lef, humor, een positieve instelling en je moet in staat zijn tot zelfreflectie.

Meer weten? Neem zeker even contact op!