Voor wie is het?

Voor iedereen die medewerkers heeft en het beste uit hen wil halen zodat het bedrijf (nog) succesvoller wordt. Wil je je medewerkers beter laten samenwerken en effectiever met elkaar laten communiceren? Zou je team heel wat resultaatgerichter kunnen functioneren? Of je team nu goed functioneert of niet: voor jou als directeur, manager of leidinggevende is het van grote waarde inzicht te hebben in de teamperformance. Ook hierbij werken we met een assessment die alle teamleden individueel hebben gemaakt.  In de team meting kan je snel inzicht geven in de dynamiek binnen je team, de verschillende profielen en aanwezige competenties. Maakt iedereen gebruik van zijn natuurlijke competenties en zit elk teamlid ook op de juiste plaats? Komen er zaken aan het licht, die verdieping behoeven, dan kan dat worden vormgegeven in een vier keer een halve dag interventie.

Hoe werkt het?

Er wordt altijd gestart met een individuele assessment voor ieder individueel teamlid, inclusief persoonlijke terugkoppeling. Daarna worden de verschillende profielen naast elkaar gelegd, in relatie tot de doelstellingen, visie en missie van de organisatie. Zo kun je ontdekken waar een ieder door gedreven wordt, waar bepaald gedrag vandaan komt. Vervolgens komt iedereen bij één dag bij elkaar, waarbij het creëren van mildheid en begrip voor elkaars gedrag ontstaat. Met de inzichten en resultaten van deze dag wordt er samen met het team en de directeur/manager/leidinggevende besproken of er interesse is in verdieping met als uitgangspunt een concrete vraag vanuit het team en/of de organisatie.

Wat kunnen resultaten zijn:

  • Inzicht in de verschillende competenties van de individuele teamleden
  • Slagkracht door de juiste competenties in het team te verankeren
  • Meer inzicht in en begrip voor elkaar en elkaars manier van denken en handelen.
  • Een optimaal presterend team met gelukkigere medewerkers

ACT®
Teamcoaching

Bram de Jonge,
algemeen directeur ZLM:

“Door de juiste vragen te stellen, met onze competenties als basis, heeft ze ons succesfactoren en valkuilen leren herkennen.”

ACT®
Teamcoaching

Jantine van der Ploeg,
opleidingscoördinator UWV:

“Anniek is een sterke coach die de confrontatie niet uit de weg gaat om jou verder te helpen. Jouw ontwikkeling is haar drive.”

ACT®
Teamcoaching

Fons Verbunt,
eigenaar/directeur BF Global Logisitics:

“We hebben nu een structuur waarbij iedereen zijn waarde toevoegt, complementair is en eigenaarschap neemt voor eigen werk.”