Over Beheerlyckheid

In 2020 ben ik samen met Conny Schoenmakers en Vincent Dellebeke een nieuw avontuur gestart, namelijk een voedselbos! In de 24 jaar dat ik nu ondernemer ben, heeft de natuur van de mens altijd centraal gestaan. Waarbij de elementen talent, kracht, ontwikkeling en groei het fundament vormen.

Hoe kom je dan als business coach bij een voedselbos uit? In 2019 zat Conny bij mij in de opleiding voor ondernemers genaamd ‘Jij Durft!’.  Zij wilde altijd al een stuk land waarin ze zelf alles kon verbouwen voor haar producten voor haar bedrijf Zeeroop. Vincent kende ik zakelijk omdat ik voor zijn bedrijf een opdracht aan het doen was. Hij wilde graag een slag maken naar duurzaamheid en wat terug doen voor het klim aat en in zijn toenmalige bedrijf kreeg hij dat niet meer goed voor het voetlicht. Door samen te gaan zitten zijn we gaan kijken hoe we gezamenlijk onze krachten konden bundelen. De grote verbinder was natuur en als snel bleek een voedselbos onze grootste interesse te hebben. Ieder van ons kan daar zijn/haar talenten volledig inzetten. Daarnaast kunnen we vanuit ons ideaalbeeld gaan werken: teruggeven aan de natuur, de volgende generatie(s) een voedselbos nalaten én tegelijkertijd inspireren. En een bijdrage leveren aan een stukje klimaat verbetering. Zo is Beheerlyckheid ontstaan, een stuk land van 14,3 ha op Schouwen-Duiveland (Zeeland) waar in de komende jaren een prachtig voedselbos gerealiseerd zal worden.

In de (nabije) toekomst zal LifeAct onderdeel gaan maken van  Beheerlyckheid. De coaching, trainingen en strategiesessies gaan dan in het voedselbos plaatsvinden. Waar de uitspraken als  ‘achter de wolken schijnt de zon, met de voeten in de klei staan en door de bomen het bos niet meer zien’ uitspraken zijn die letterlijk kunnen worden ervaren. Waarbij  stilstaan bij de natuur om je heen én zeker ook die in jezelf wordt belicht. Vanuit dit fundament werken we duurzaam, met respect vóór en in de natuur aan jouw ontwikkelingen groei.