Voor wie is het?

Strategie voor je bedrijf of je medewerkers bedenken en uitvoeren kan op veel verschillende manieren. Een duurzame strategie is een voortdurend proces dat aan verandering onderhevig is. Dat merk je zeker in deze tijd, niks is meer voorspelbaar en alles kan morgen anders zijn. Dit is op verschillende gebieden mogelijk; organisatorisch, operationeel of bij HR -vraagstukken. Als je zelf midden in het proces zit dan creëer je regelmatig een ‘blinde vlek’. Om deze blinde vlek zichtbaar te krijgen helpt het om met een buitenstaander over de ‘situatie’ te sparren. Strategie is niet alleen voor grote bedrijven. Strategisch denken is voor iedereen van toepassing die wilt weten hoe ‘het pad’ anders bewandeld kan worden of met een ‘helikopter view’ naar een uitdaging wilt kijken.
Als Human Business Coach kijk ik vanuit de mens, jij zelf dus, naar welke duurzame strategie het beste bij jou past.

Ben jij die ondernemer, directeur, CEO die regelmatig tegen een uitdaging aanloopt  en weet je niet precies hoe je dit kan oplossen of heb je al van alles geprobeerd maar komt het steeds weer terug?
Dan maak ik graag tijd om samen met jou aan de hand van een aantal strategische sessies te onderzoeken waardoor én waarom de uitdaging een probleem dreigt te worden of het al is.  Daarbij kijken we samen wat er nodig is en hoe we de uitdaging zo kunnen aanvliegen dat het een  succes oplevert in plaats van vertraging. Hier heb je een portie lef en durf voor nodig omdat echt naar jezelf kijken betekent dat je het niet bij de ander kan leggen.

Mijn advies is gebaseerd op de volgende aanpak:

Door middel van  sparren en  spiegelen kijken we samen wat jij anders kan doen, nodig hebt, om de uitdaging op een andere manier aan te vliegen c.q. op te lossen. Hierbij kan ik verschillende vormen inzetten zoals hieronder beschreven.

Verschillende aanvliegroutes:

  • M.b.t. intrinsieke drijfveren en complementariteit o.b.v. HBM/ACT
  • M.b.t. eigen leiderschap o.b.v. High Performance Sustainable Leadership
  • M.b.t. overleg/besluitvormingsmethode o.b.v. Co-Resolve principe
  • M.b.t. het NU coachen o.b.v.  Solution Focussed Existential Coaching
  • M.b.t. verandering in sociaaleconomisch klimaat o.b.v. Deep System Coaching

De strategiesessies kunnen één op één of met twee of meerdere personen.